Religia islamska

"Uśmiech jest darowizną" - powiedzenie Proroka Mahometa.  

Islamska edukacja religijna koncentruje się na zapoznaniu uczniów ze światem islamu i refleksji nad nim. Treść i praktyka wiary. Pokojowe współistnienie i szacunek dla wszystkich religii. Uczniowie powinni być wspierani na drodze osobistego rozwoju w kierunku dojrzałości jako osoby wierzące i aktywnie kształtujące członków społeczności i społeczeństwa. Ponadto uczniowie powinni zmagać się z egzystencjalnymi pytaniami ludzi i społeczeństwa o to, skąd i dokąd, o sens i cel ludzkiej egzystencji. Jednocześnie ważną rolę odgrywa osobista relacja z Bogiem, z samym sobą i z bliźnimi.

Na podstawie następujących obszarów treści, które są zakotwiczone w podstawie programowej dla szkół średnich I stopnia dla szkół ogólnokształcących, uczniowie powinni mieć możliwość poszerzania i pogłębiania swoich kompetencji w zakresie oceny, kompetencji w zakresie działania, kompetencji metodologicznych i kompetencji przedmiotowych w odniesieniu do tematów religijnych:

  • Islamska doktryna
  • Społeczność proroków
  • Historia rozwoju islamu
  • Kuran i Sunna
  • Islamska praktyka religijna
  • Odpowiedzialne zachowanie
  • Inne religie i światopoglądy

Islamska edukacja religijna jest oferowana muzułmańskim uczniom w Neue Schule Dorsten od 2019 roku. Są to lekcje religii zorientowane na wyznanie, które są oferowane w klasach szóstej, ósmej i dziesiątej. Przedmiot ten jest oceniany na podstawie ustnych, pisemnych i praktycznych osiągnięć uczniów.

Daty i wydarzenia INFO
Zawsze na bieżąco: Nasza skrzynka informacyjna "Daty i wydarzenia" informuje o nadchodzących wydarzeniach i możliwościach uczestniczenia w tętniącym życiem życiu szkoły.
TERMINY
Informacje kontaktowe
New School Dorsten
  • Juliusstraße 1, 46284 Dorsten
  • 02362/28435100
  • info@neueschuledorsten.de
pl_PLPolski