Untis Mobile INFO
Dostęp do planu lekcji i zastępczego planu lekcji Neue Schule Dorsten
Dowiedz się więcej

Neue Schule Dorsten w sieci szkół projektu UNESCO

Razem na rzecz kultury pokoju i zrównoważonego rozwoju

Sieć szkół projektowych UNESCO w Niemczech składa się z około 300 szkół - spośród 32 000 szkół w Niemczech jest to ekskluzywna grupa, do której należy Neue Schule Dorsten. Na całym świecie istnieje 12 000 szkół stowarzyszonych UNESCO w ponad 180 krajach. Wszystkie szkoły łączy to, że realizują cele i wartości UNESCO oraz angażują się na rzecz pokoju, otwartości na świat i edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Poprzez swoją pracę edukacyjną szkoły przyczyniają się do realizacji Agendy ONZ na rzecz Edukacji 2030, w szczególności 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Od momentu założenia szkoły w roku szkolnym 2018/19 codziennie pracujemy nad kształtowaniem profilu naszej szkoły poprzez praktyczną pracę edukacyjną w taki sposób, aby podstawa naszych myśli i działań zgodnych z celami i wartościami UNESCO była wyraźnie rozpoznawalna. Poprzez naszą pracę edukacyjną wysyłamy dzieci w ich, a tym samym naszą przyszłość z dużym poczuciem odpowiedzialności.

Wydział

W naszej orientacji na cele i wartości UNESCO, jesteśmy zobowiązani do:

Zobowiązujemy się do przestrzegania tych zasad pod każdym względem i nie tylko uświadamiania ich naszym uczniom, ale także zachęcania ich do aktywnego wprowadzania ich w życie.

Droga do uzyskania statusu szkoły UNESCO przebiega w trzech etapach. Obecnie jesteśmy w połowie tej drogi i osiągnęliśmy status "Szkoły Stowarzyszonej UNESCO".

Osiągnięcie tego statusu jest wynikiem zaangażowania oddanej społeczności szkolnej złożonej z nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy stale wzbogacają działalność UNESCO Neue Schule Dorsten o nowe projekty i działania, które są trwale zakorzenione w profilu szkoły:

Sieć szkół projektu UNESCO

Istnieje około 12 000 szkół stowarzyszonych UNESCO w ponad 180 krajach na całym świecie - około 300 z nich w Niemczech.
12 000 szkół objętych projektem UNESCO 100%
w ponad 180 krajach 100%
Około 300 z nich w Niemczech 100%

Dzień Integracji UNESCO w klasie 5; grupy robocze UNESCO; wizyty w obozach UNESCO i ogólnokrajowe dni projektowe; tydzień projektów UNESCO; szkolna jazda na rowerze; Dzień Projektu Pokojowego UNESCO, podczas którego zebrano w tym roku 1400 euro; dzień wędrówki do wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Zeche Zollverein; wycieczki klasowe w klasie 6 do wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Morza Wattowego; udział w Tygodniu Prawa Podstawowego w Dorsten; kampania na rzecz butelek depozytowych na cele charytatywne; maraton listowy Amnesty International; produkcja i sprzedaż breloczków dla ofiar katastrof ekologicznych, we współpracy z Aktion Deutschland Hilft, ...

Poprzez takie projekty, które charakteryzują naszą pracę edukacyjną, sprawiamy, że wartości i cele UNESCO stają się namacalne dla naszych uczniów. Ważne jest dla nas, aby uczniowie mogli działać jako multiplikatorzy tych wartości po zakończeniu nauki w szkole i znaleźć swoje miejsce w świecie jako odważni, odpowiedzialni obywatele.

pl_PLPolski