Ислямска религия

"Усмивката е дарение" - поговорка на Пророка Мохамед.  

Ислямското религиозно образование е насочено към запознаване и осмисляне на ислямския свят. Съдържание и практика на вярата. Мирно съжителство и уважение към всички религии. Учениците трябва да бъдат подкрепяни по пътя на личностното им развитие към зрялост като вярващи и като активно формиращи се членове на общността и обществото. Освен това учениците трябва да се борят с екзистенциалните въпроси на хората и обществото за това откъде и накъде, за смисъла и целта на човешкото съществуване. Същевременно важна роля играе и личното отношение към Бога, към себе си и към ближните.

Въз основа на следните съдържателни области, които са залегнали в основната учебна програма за първия гимназиален етап на средното образование за общообразователните училища, учениците трябва да могат да разширят и задълбочат своята компетентност за преценка, компетентност за действие, методологическа компетентност и компетентност по предмета по отношение на религиозните теми:

  • Ислямска доктрина
  • Общността на пророците
  • История на развитието на исляма
  • Куранът и Сунната
  • Ислямска религиозна практика
  • Отговорно поведение
  • Други религии и светогледи

От 2019 г. насам в Neue Schule Dorsten се предлага ислямско религиозно образование за мюсюлманските ученици. Това са ориентирани към вероизповеданието часове по религиозно образование, които се предлагат в шеста, осма и десета година. Този предмет се оценява въз основа на устните, писмените и практическите резултати на учениците.

Дати и събития ИНФОРМАЦИЯ
Винаги в крак с времето: Нашата информационна кутия "Дати и събития" ви информира за предстоящи събития и възможности да станете част от оживения училищен живот.
ДАТИ
Информация за контакт
Ново училище Дорстен
  • Juliusstraße 1, 46284 Дорстен
  • 02362/28435100
  • info@neueschuledorsten.de
bg_BGБългарски