Untis Mobile ИНФОРМАЦИЯ
Достъп до разписанието и разписанието на заместващите ученици на Neue Schule Dorsten
Научете повече

Neue Schule Dorsten в мрежата от училища по проекти на ЮНЕСКО

Заедно за култура на мира и устойчиво развитие

Мрежата от проектни училища на ЮНЕСКО в Германия се състои от около 300 училища - от общо 32 000 училища в Германия, това е изключителна група, към която принадлежи и Neue Schule Dorsten. В световен мащаб има 12 000 асоциирани училища на ЮНЕСКО в над 180 държави. Общото между всички училища е, че те преследват целите и ценностите на ЮНЕСКО и са ангажирани с мира, отвореността към света и образованието за устойчиво развитие. Чрез своята образователна дейност училищата допринасят за осъществяването на Програмата на ООН за образование до 2030 г., и по-специално на 17-те цели за устойчиво развитие.

Откакто училището е новосъздадено през учебната 2018/19 г., ние работим всеки ден, за да оформим профила на училището с практическата си образователна работа по такъв начин, че основата на нашите мисли и действия в съответствие с целите и ценностите на ЮНЕСКО да бъде ясно разпознаваема. Чрез нашата образователна работа ние изпращаме децата в тяхното, а следователно и в нашето бъдеще с високо чувство за отговорност.

Факултет

Ориентирайки се към целите и ценностите на ЮНЕСКО, ние се ангажираме да:

Ние се ангажираме да спазваме тези принципи във всяко отношение и не само да запознаваме нашите ученици с тях, но и да ги насърчаваме да ги прилагат активно на практика.

Пътят към получаване на статут на училище на ЮНЕСКО преминава през три етапа. В момента сме по средата на това пътуване и сме получили статут на "Училище, асоциирано към проекта на ЮНЕСКО".

Постигането на този статут е резултат от ангажираността на всеотдайната училищна общност от учители, ученици и родители, които постоянно обогатяват работата на Neue Schule Dorsten в областта на ЮНЕСКО с нови проекти и дейности, които са трайно заложени в профила на училището:

Мрежа от училища по проекти на ЮНЕСКО

В над 180 страни по света има около 12 000 асоциирани училища на ЮНЕСКО, като около 300 от тях са в Германия.
12,000 училища по проект на ЮНЕСКО 100%
в над 180 държави 100%
Около 300 от тях в Германия 100%

Денят на приобщаването на ЮНЕСКО в 5. клас; работните групи на ЮНЕСКО; посещенията на лагери на ЮНЕСКО и национални проектни дни; проектната седмица на ЮНЕСКО; училищното колоездене; проектният ден на ЮНЕСКО за мир, който тази година събра 1400 евро; туристическият ден до обекта на световното наследство на ЮНЕСКО Zeche Zollverein; пътуванията на класа в 6. клас до обекта на световното наследство на ЮНЕСКО Ваденско море; участие в Седмицата на основния закон в Дорстен; кампания за депозитни бутилки с благотворителна цел; маратон за писма на Amnesty International; изработване и продажба на висулки за жертвите на екологични катастрофи в сътрудничество с Aktion Deutschland Hilft, ...

Чрез подобни проекти, които са характерни за нашата образователна дейност, ние правим ценностите и целите на ЮНЕСКО осезаеми за нашите ученици. За нас е важно учениците да могат да действат като разпространители на тези ценности в края на обучението си в училище и да намерят своето място в света като смели и отговорни граждани.

bg_BGБългарски